Regulamin

Regulamin pobytu

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu zameldowania do godziny 10.00 dnia następnego.
 2. Opłata za pobyt musi być uregulowana w dniu przyjazdu lub najpóźniej dzień po rozpoczęciu pobytu.
 3. W związku z nowymi przepisami nie ma możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu, dlatego należy wcześniej zgłosić prośbę o wystawienie faktury (wymagany NIP).
 4. Osoby nie będące gośćmi Apartamenty u Łukasza mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7.00 do 22.00.
 5. Dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 6. Na terenie Apartamenty u Łukasza, w tym – w pokojach i wszystkich częściach wspólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 7. Złamanie zakazu palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i e-papierosów w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.
 8. W Apartamenty u Łukasza obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 do 7.00. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Apartamenty u Łukasza mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. Goście, którzy naruszą tą zasadę i w konsekwencji swojego zachowania spowodują skargi innych Gości. Zostaną obciążani finansowo adekwatnie do roszczeń osób poszkodowanych.
 9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń w Apartamenty u Łukasza powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i pozostałych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń lub udostępnionych przez obsługę. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń multimedialnych oraz komputerowych.
 11. Gość opuszczając każdorazowo pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 12. Odpowiedzialność Apartamenty u Łukasza z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Apartamenty u Łukasza podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Apartamenty u Łukasza  ma każdorazowo prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 13. Wszystkie części wspólne oraz otoczenie budynku Apartamenty u Łukasza są objęte monitoringiem wizyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości oferowanych przez Apartamenty u Łukasza usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji, telefonicznie 604 997 871, 604 997 302 lub poprzez e-mail lszelagowski43@interia.pl co umożliwi reakcję jeszcze w trakcie pobytu.
 15. Sprzęt narciarski, buty, sanki itp. prosimy o pozostawianie w miejscach do tego przeznaczonych.
 16. Na terenie obiektu znajduje się monitorowany parking niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialność za pozostawione w samochodach rzeczy.
 17. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc a następnie zniszczone.
 19. Prosimy o nie przenoszenie wyposażenia pokoju.
 20. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia prosimy zgłosić na dzień przed planowanym wyjazdem w recepcji lub na numer 604 997 871. W miarę istniejących możliwości prośbę Państwa spełnimy z przyjemnością.


Napisz do nas